Afbestillingsbetingelser

Selskabsarrangement – afbestilling i tide

I forhold til afbestillinger af selskabsarrangementer følger vi Horesta's branchekutyme for afbestilling.

 

§2 Afbestilling af et selskabsarrangement på;

• 12 personer og derover, skal rettidigt ske skriftligt senest fire uger inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement.

 • under 12 personer skal rettidigt ske skriftligt senest to uger inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement.

 

§3 Selskabsarrangement - krav på godtgørelse

Ved afbestilling af hele selskabsarrangementet eller reduktion på mere end 10 pct.

• til og med 6 døgn før afvikling af det bestilte arrangement kan hotellet eller restauranten m.v. kræve en godtgørelse, der svarer til 50 pct. af prisen for de afbestilte ydelser.

• senere end 6 døgn før afviklingen af det bestilte arrangementet kan hotellet eller restauranten m.v. kræve en godtgørelse, der svarer til 75 pct. af prisen for de afbestilte ydelser.

 

§4 Hotellet eller restauranten m.v. kan ved forevisning af regning kræve, at gæsten ved rettidig afbestilling betaler for ydelser, der ikke kan afbestilles, f.eks. musik, kontorartikler, apparatur og lignende.

 

§5 Ved manglende fremmøde (no show) har hotellet eller restauranten m.v. krav på fuld pris for hele arrangementet.

 

Din sikkerhed

Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem parterne i forbindelse med reservation, afvikling af et arrangement eller lignende, kan man som forbruger rejse sagen overfor Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme. Nævnet blev etableret i 1998 af HORESTA og Forbrugerrådet. Alle klager op til en værdi af 150.000 kr. vil kunne behandles. Det gælder også klager over virksomheder, der ikke er medlem af HORESTA. HORESTA Garanti er gæsternes sikkerhed for, at de til enhver tid kan få deres tilgodehavende udbetalt. Det gælder dog kun såfremt man får medhold i en klage over et HORESTA-medlem.

 

Mere information

HORESTA og Ankenævnet for hotel, restaurant og tursime har sammen udarbejdet folderen 'Hvad man bør vide', som HORESTAs medlemmer gratis kan rekvirere via materialebestillingen. I folderen findes standardregelsættet, som er tænkt som en hjælp til alle, der ønsker at holde et festarrangement, et kursusophold eller en konference på en virksomhed i hotel-, restaurant- og turisterhvervet.

Du finder folderen samt mere information her