BOOK
Book her

Spørgsmål? ..vi hjælper gerne

Klik på nummeret og ring til os nu. +45 97 87 53 00 RING: +45 97 87 53 00

Denne fortrolighedspolitik er beregnet til at hjælpe dig med at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler det og hvad vi gør med denne data. Dette er vigtigt, ikke kun for at sikre sikkerheden af dine personlige data, men også for at sikre at Tambohus Kro opfylder alle betingelserne i forhold til den nye persondataforordning (GDPR) som trådte i kraft den 25. maj 2018. 

Persondataforordning (GDPR)

GDPR sætter nye rammer for, hvorledes persondata behandles samt hvordan vi forholder os til retten til privatliv. Persondataforordningen har til formål at styrke og forene databeskyttelsesregler og rettigheder til fordel for EU-borgere. Den er gældende for alle EU-organisationer og organisationer uden for EU (af enhver størrelse), der leverer varer og tjenesteydelser til EU, eller som bruger sporingsteknologier (såsom cookies eller sporingspixel) til at overvåge EU-brugernes adfærd.

Læs mere om EU’s persondataforordning 2018 (GDPR)

 

1. Dataansvarlig

Datasyringen på denne hjemmeside styres af: Tambohus Kro, hvilket er et privat begrænset DK-selskab med CVR nr. 29 90 43 24. 

Tambohus Kro
Tambogade 37
7790 Thyholm
tambohus@tambohus.dk

Tambohus Kro håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. Tambohus Kro indgår aftale med gæster, kunder og leverandører om levering - køb og salg - af forskellige serviceydelser og produkter. 

Når en gæst/kunde, bestiller én eller flere af Tambohus Kro's serviceydelser, og som led heri afgiver sine personoplysninger til Tambohus Kro, giver denne samtidig sit samtykke til, at gæstens/kundens/leverandørens personoplysninger kan behandles af Tambohus Kro. 

Det samme gør sig gældende for så vidt angår de eventuelle personoplysninger, som leverandører til Tambohus Kro afgiver til Tambohus Kro i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af aftaler med Tambohus Kro. 

 

2. Personlige oplysninger - Hvad vi indsamler og hvorfor

Personoplysninger indsamles af Tambohus Kro på følgende vis: 

 • Når en gæst/kunde – eller en repræsentant for denne - vælger at indhente tilbud på og/eller købe en af Tambohus Kro serviceydelser/produkter, eller når en leverandør afgiver tilbud eller sælger produkter eller serviceydelser til Tambohus Kro.
 • Fra B2B marked.
 • Gennem browser cookies og web beacons.
 • I forbindelse med brug af Tambohus Kro´s digitale ydelser.
 • Ved deltagelse i Tambohus Kro kunde/loyalitetsprogrammer og ved abonnement på Tambohus Kro’ nyhedsbrev.
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.
 • Via video- og tv-overvågning.
 • Når leverandører indgår aftaler med Tambohus Kro eller afgiver tilbud til Tambohus Kro.

Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivning.

Videoovervågning, der er opsat ved vores ind-/udgange, ved kassebetjening samt ved særligt værdifuldt inventar, sker som led i kriminalitetsforebyggelse og fungerer derudover som et tryghedsskabende tiltag for medarbejdere og gæster.

 

Tambohus Kro indsamler følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almindelige ikke-personfølsomme oplysninger.
 • Betalingskortoplysninger – typisk som garanti for en reservation og til betaling af ophold.
 • Demografiske oplysninger.
 • Købshistorik herunder også brugen af Tambohus Kro apps og/eller andre digitale serviceydelser.
 • Brugen af Tambohus Kro’ kunde/loyalitetsprogrammer.
 • Oplysninger fra Tambohus Kro’ kundeundersøgelser.
 • Oplysninger fra eventuelle afholdte konkurrencer
 • Oplysninger fra Tambohus Kro’ sociale medier og andre digitale platforme tilhørende Tambohus Kro.
 • Browserinformationer.
 • Oplysninger om gæstens/kundens virksomhed og relevante kontaktpersoner.
 • Oplysninger om leverandørers virksomhed samt oplysninger om relevante kontaktpersoner og nøglepersoner herunder key accounts.

En gæst/kunde leverandør kan frivilligt og efter eget valg give Tambohus Kro’ yderligere personoplysninger, som denne mener, kan have betydning for Tambohus Kro’ betjening/servicering af gæsten/kunde/leverandøren, eller som den pågældende mener bør gives af sikkerhedsmæssige hensyn.

Dette kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer
 • Andre helbreds- eller medicinoplysninger

Hvis en gæst/kunde/leverandør frivilligt og efter eget valg vælger at afgive sådanne oplysninger opfatter Tambohus Kro dette som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger om den pågældende.

Udover de oplysninger som Tambohus Kro modtager direkte fra gæster/kunder /leverandører, vil Tambohus Kro i nogle tilfælde indhente eller behandle yderligere oplysninger, som Tambohus Kro har modtaget af tredjeparter, f.eks. et rejsebureau, en anden formidler eller en ansat i den virksomhed, hvor den registrerede er ansat.

Hvor dette er tilfældet er den pågældende tredjepart pligtig til at informere de pågældende gæster/kunder/leverandører om Tambohus Kro’s vilkår og betingelser samt Tambohus Kro´s persondatapolitik. Det er også den pågældende tredjeparts ansvar at sikre, at der er det fornødne juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende oplysninger, herunder indhente evt. fornødent samtykke til behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

 

2.1. Betaling med betalingskort

Tambohus Kro anvender DIBS www.dibs.dk (Nets),til indløsning af betalinger med betalings- og kreditkort.  DIBS og Tambohus Kro er godkendt og certificeret af Pengeinstitutternes Betalingssystem (nu Nets Holding www.nets.eu/dk-da).

Ved bestillinger og bookinger gemmer Tambohus Kro de oplysninger, som gæsten/kunden/leverandøren har givet, i indtil 2 år, hvorefter oplysningerne slettes.

Udover håndtering af bestillingen, bliver de afgivne oplysninger alene brugt, hvis en gæst/kunde/leverandør f.eks. henvender sig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen. 

 

2.2 Hvad er formålet med indsamlingen og behandlingen af personoplysninger

Tambohus Kro indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås med gæster/kunder/leverandører om levering af serviceydelser, f.eks. en overnatning eller køb/salg af produkter eller ydelser. Det er den enkelte aftales indhold/serviceydelsens karakter, som er bestemmende for, hvilke personoplysninger Tambohus Kro indsamler og behandler, og som er bestemmende for formålet med indsamlingen.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger vil primært være:

 

 • Behandling af gæsters/kunders booking og køb af Tambohus Kro serviceydelser.
 • Behandling af leverandørers tilbud om samt salg af produkter og ydelser
 • Kontakt til gæsten/kunden før, under eller efter dennes ophold.
 • Opfyldelse af gæstens/kundens anmodning om tilbud på eller køb af serviceydelser.
 • Forbedring og udvikling af Tambohus Kro’ serviceydelser.
 • Tilpasning af Tambohus Kro markedsføring og øvrige kommunikation.
 • Analyse af gæster/kunders/leverandørers brugeradfærd og markedsføring overfor disse
 • Tilpasning af Tambohus Kro’ samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til gæster/kunder/leverandører.
 • Administration af gæsters/kunders/leverandørers relation til Tambohus Kro, herunder eventuel deltagelse i Tambohus Kro’ kunde/loyalitetsprogram.

Opfyldelse af lovkrav, f.eks. krav om at registrere overnattende gæster efter udlændingelovgivningen og pasbekendtgørelsen.

  

3. Det juridiske grundlag for behandlingen

Tambohus Kro vil oftest behandle personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale med Tambohus Kro, som en gæst/kunde eller en leverandør er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med hotelophold, mødeafvikling og/eller håndtering og opfyldelse af samarbejds- og leverandøraftaler.

Yderligere vil Tambohus Kro behandle personoplysninger i forbindelse med booking forud for en overnatning, afvikling af møder, selskaber, konferencer mv. samt forud for indgåelse af leverandøraftaler.

I nogle tilfælde vil Tambohus Kro’ behandling af personoplysninger finde sted som led i, at Tambohus Kro forfølger en legitim/saglig interesse, som går forud for gæstens/kundens/leverandørens (den registreredes) interesser.

En sådan legitim interesse kan eksempelvis være udarbejdelse af statistik, kundeundersøgelser, markedsføring og analyse af generel gæste/kundeadfærd, som har til hensigt generelt at forbedre oplevelsen hos Tambohus Kro og kvaliteten af Tambohus Kro’ serviceydelser og produkter.

Hvis en gæst/kunde i forbindelse med dennes ophold/besøg hos Tambohus Kro oplyser særlige personlige præferencer eller hensyn, herunder f.eks. helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, anvender Tambohus Kro alene oplysningerne til at sikre, at der tages hensyn til gæstens/kundens personlige præferencer, helbred etc.

I nogle situationer modtager Tambohus Kro personoplysninger fra tredjepart, f.eks. et rejsebureau, en agent eller lignende, bl.a. i forbindelse med gruppebookinger. Når dette sker, er den pågældende tredjepart pålagt at orientere de pågældende gæster/kunder/leverandører om Tambohus Kro’ vilkår og betingelser samt indholdet af denne persondatapolitik.

Tambohus Kro er yderligere efter lov, jf. ovenfor under pkt. 2.2, forpligtet til at registrere forskellige oplysninger om overnattende gæster. Disse oplysninger skal gemmes i mindst ét år og højst to år. 

 

4. Den registreredes rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har de registrerede (kunder/gæster/leverandører) forskellige rettigheder.

 • En registreret har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Tambohus Kro behandler om den registrerede.
 • En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, som Tambohus Kro har om den registrerede.
 • En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysninger, som Tambohus Kro har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som Tambohus Kro ikke efter lovgivning er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at Tambohus Kro ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede.

Hvis nogle af de oplysninger, som Tambohus Kro har om den registrerede, er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af Tambohus Kro. Dette gælder ikke for oplysninger, som Tambohus Kro er lovmæssigt forpligtede til at gemme, jf. afsnit ovenfor.

Muligheden for at trække anmode om sletning mv. kan dog være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers privatliv, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder samt f.eks. af hensyn til muligheden for at håndhæve potentielle retskrav.

Den registrerede kan til hver en tid skriftligt bede Tambohus Kro om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som Tambohus Kro er i besiddelse af.

En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Den registrerede kan også kontakte Tambohus Kro, hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med Tambohus Kro. 

Skriftlig anmodning sendes til Tambohus Kro, se kontaktoplysninger ovenfor under pkt. 1

Tambohus Kro vil så vidt muligt indenfor 1 måned efter modtagelsen af den registreredes skriftlige anmodning sende denne til den registreredes postadresse.

Hvis den registrerede beder om rettelse og/eller sletning af sine personoplysninger, vil Tambohus Kro vurdere, om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og Tambohus Kro vil i så fald gennemføre ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Tambohus Kro tager forbehold for at afvise anmodninger, som har karakter af chikanøs gentagelse, som kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger (f.eks. udvikling af et nyt IT-system), som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger eller i andre situationer, hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.

Sikkerhed og deling af personoplysninger

Tambohus Kro beskytter den registreredes personoplysninger og har fastlagt retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kun de personer/ansatte hos Tambohus Kro, der i kraft af deres jobfunktion har behov for de registreredes personoplysninger, har adgang hertil.Tambohus Kro kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registreredes personoplysninger.

Tambohus Kro tager løbende backup de registrerede personoplysninger.I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der en høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, herunder f.eks. identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden form for misbrug, vil Tambohus Kro underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. 

Tambohus Kro sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling.

Tambohus Kro benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.Tambohus Kro indgår løbende databehandleraftaler med alle Tambohus Kro’ leverandører, hvorved det også i forhold til eksterne databehandlere sikres, at disse fastholder et fornødent og højt beskyttelsesniveau for så vidt angår de registreredes personoplysninger.

For at kunne opfylde aftaler med de registrerede og for at imødekomme gæster og kunders behov deler Tambohus Kro udvalgte personoplysninger med eksterne leverandører såsom restauranter, hoteller, etc. Dette sker enten ved overbooking på hotellerne eller f.eks. på gæstens anmodning om booking af en restaurant.

Tambohus Kro deler og videregiver endvidere de registreredes personoplysninger internt i koncernen, herunder til søstervirksomheder. Formålet med denne deling er, at kunne give gæsten/kunden den bedste betjening og service, uanset hvilket hotel eller hvilken afdeling i Tambohus Kro koncernen gæsten/kunden benytter sig af.

Tambohus Kro er i nogle tilfælde lovmæssigt forpligtede til at videregive personoplysninger eller forpligtede hertil som følge af en afgørelse fra en offentlig myndighed. Tambohus Kro sletter dine personoplysninger, når Tambohus Kro’ lovmæssige forpligtelse ophører, eller når formålet med at indsamle og behandle oplysningerne ikke længere er til stede. Som hovedregel gemmes finansielle data i 5 år og øvrige data i 2 år fra sidste besøg.

 

5. Cookies

Ved at benytte denne hjemmeside, så accepterer du vores cookiepolitik.

Denne hjemmeside bruger, som mange andre, cookies. Cookies sørger for, at vi kan levere en bedre brugeroplevelse i hjemmesidens funktioner. Mange funktioner på hjemmesiden afhænger af brug og lagring af cookies, og du kan derfor ikke forvente at hjemmesiden fungerer efter hensigten, hvis du deaktiverer cookies.

Vi behandler oplysninger indsamlet af cookies og andre teknologier som ikke-personlige oplysninger. I den udstrækning, at IP-adresser eller lignende identifikatorer betragtes som personlige oplysninger i henhold til lovgivningen, behandler vi også disse identifikatorer som personlige oplysninger.

Tilsvarende behandler vi de kombinerede oplysninger som personlige oplysninger i forbindelse med denne privatlivspolitik, i det omfang ikke-personlige oplysninger kombineres med personlige oplysninger.

 

5.1 Hvad er cookies?

En cookie er en fil, som browseren lægger på din computer. Den gør det muligt at genkende din computer, og huske valg du tidligere har truffet på hjemmesiden. Eks. sprogvalg. En cookie kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Cookien kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Hvis du giver personlige oplysninger til en hjemmeside, så kan en cookie dog anvendes til at huske dig til næste gang du besøger hjemmesiden.

  

5.1.1 Denne hjemmeside benytter følgende cookies:

Tekniske cookies

Tekniske Cookies er nødvendige for, at langt de fleste hjemmesider fungerer, som de skal. De sørger eks. for, at du ikke hele tiden ryger af den hjemmeside du besøger. 

Tekniske cookies er nødvendige, og er altid slået til.

Cookie-indstillinger

vm-gdpr - 1 måned

Bruges til at huske de valg der tages under Cookie-Indstillinger.

vm-gdpr-accept - 1 måned

Angiver om cookie-indstillinger er blevet gennemgået / accepteret.

Hjemmeside

vmcms - Slettes når browseren lukkes

Hjemmesiden bruger denne cookie til at identificere den besøgende, på tværs af sider, under besøget.

PHPSESSID - Slettes når browseren lukkes

Hjemmesiden bruger denne cookie til at huske brugerens session.

appCurrentDomainId - 1 år

Gemmer id'en på nuværende domæne, som bliver brugt til at styre sproget

lastHash

lastHash - 1 dag

Gemmer den sidste hash værdi i urlen

Matomo

_pk_ses* - Sessionsbaseret

Gemmer en unik bruger id

 

Statistikcookies

Statistikcookies hjælper udviklere til at optimere hjemmesiden, ved at indsamle oplysninger om hvilke sider der er mest populære, og hvilke sider der tilsyneladende ikke falder i brugernes smag. Dermed kan hjemmesiden og brugervenligheden forbedres.

Statistikcookies bruges også til at indsamle generel besøgsstatistik gennem simpel optælling.

De har oftest ingen eller meget lille betydning for din privatsfære, da de ikke registrerer, hvad der søges efter på andre hjemmesider.

Google Analytics

_ga - 2 år

Denne cookie fra Google bruges til overvågning af trafik på vores hjemmeside og sporing af hver besøgendes antal besøg, tidspunktet for det første besøg, tidligere besøg og det aktuelle besøg.

_gid - Slettes når browseren lukkes

Denne cookie bruges til at spore, hvor lang tid den besøgende bruger på hjemmesiden.

_gat_* - Slettes når browseren lukkes

Bruges til at reducere mængden af forespørgsler til Google

_ga_* - 1 år

Bliver brugt til at optælle og gemme antallet af sidevisninger

_gac_UA-* - 90 dage

Bliver brugt til at optælle og gemme sidevisninger

Matomo

_pk_id* - 13 måneder

Gemmer en unik user id

_pk_ref* - 6 måneder

Gemmer referer ID's

 

Markedsføringscookies

Markedsføringscookies anvendes i kommercielt henseende til at målrette annoncer til dig.

De indsamler oplysninger om din færden på de enkelte hjemmesider, og danner dermed et overblik over interesser, vaner og aktiviteter, der kan anvendes til at vise relevante annoncer.

Facebook

_fbp - 90 dage

Bruges til at adskille og spore unikke brugere.

_fbc - 90 dage

Når en bruger ankommet til websitet fra annonce med fbclid i URL

_gcl_au

_gcl_au - 3 måneder

Formålet med denne cookie er at optimere funktionaliteten på hjemmesiden

Bing Ads

_uetsid - Session

Denne cookie sættes af Bing. Formål er at spore konverteringer på tværs af hjemmesiden.

_uetvid - 13 måneder

Bruges til at tracke og gemme besøg på tværs af websider

Sleeknote

SNS - Slettes når browseren lukkes

Oprettes/opdateres ved hvert besøg. Bruges til at adskille tilmeldte brugere af formular.

 

Personaliserede cookies

Personaliserede cookies indsamler oplysninger om din færden på hjemmesiden, og kan hjælpe med at foreslå andre sider, nyheder eller produkter for dig, baseret på de ting du har vist interesse. 

Personaliserede cookies anvendes ikke til markedsføring andre steder på nettet.

Hjemmesiden benytter ingen cookies i denne kategori.

 

Cookie indstillinger
5.2 Tag Manager

Vi forsøger konstant at forbedre kundeoplevelsen på vores hjemmeside ved at give besøgende mere personlige og målrettede kampagner og tilbud. For at gøre dette bruger vi Google Tag Manager (GTM).

GTM er et lille kodestykke, der hjælper os med at spore brugeradfærd på tværs af vores websteder og derefter skubber dataene til vores Google Analytics-konto. Derefter er alle data perfekt organiseret og klar til at vurdere og gennemgå potentielle forbedringer af webstedet og remarketingkampagner.

Vi anser Google for at være en tredjeparts dataprocessor (se afsnit 6 nedenfor).

5.3 Hvordan kan jeg undgå brugen af Cookies på hjemmesider?

Uanset hvilken browser du bruger, kan du justere browserindstillingerne således den ikke gemmer cookies. Nogle browsere giver dig kun mulighed for kun justere denne indstilling på bestemte websteder.

Hvis du ikke ønsker at modtage eller slette Cookies, så se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

 

5.4 Nyhedsbreve

Hvis du vælger at tilmelde dig vores e-mail-nyhedsbrev, sendes den email-adresse, du sender til os, til MailChimp, der giver os e-mailmarkedsføringstjenester. Vi anser MailChimp for at være en tredjeparts dataprocessor.

Din e-mail-adresse forbliver i vores egen - og i MailChimps database, så længe vi fortsætter med at bruge MailChimps tjenester til e-mail marketing eller indtil du specifikt ønsker at blive fjernet fra listen. Du kan gøre dette ved at afmelde dig ved hjælp af de afmeldings links, der er inkluderet i vores nyhedsbreve, eller ved at anmode om fjernelse via e-mail. Når du anmoder om fjernelse via e-mail, skal du sende din e-mail til os ved hjælp af den e-mail-konto, der abonnerer på vores nyhedsmails.

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet afgiver du dit navn og din mailadresse. Vi anvender udelukkende disse oplysninger for at kunne udsende nyhedsbrevet til dig og gøre indholdet personligt. 

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevene - herunder om nyhedsbrevene åbnes, i hvor lang tid de er åbne, hvornår emailen slettes og om der klikkes på links opsamles af vores it-system i anonymiseret form. Disse oplysninger bruger vi til at forbedre vores service, så vi i endnu højere grad kan målrette og tilpasse indholdet efter modtagerens interesser. 

Dine personoplysninger opbevares, indtil du framelder dig nyhedsbrevet. Ved frameldelse slettes oplysningerne hos os og vores databehandler. 

Vi videregiver ikke dine oplysninger til 3. mand.

  

6. Vores tredje parts dataprocessor

Vi bruger en række tredjeparter til at behandle personlige data på vores vegne. Disse tredjeparter er blevet nøje udvalgt. Læs mere på deres respektive hjemmesider:

Google (Privacy Policy)

Mailchimp (Privacy Policy)

Tag Manager (Google Privacy Policy)

Facebook (Datapolitik)

Trustpilot (Privacy Policy)

 

7. Data brud

Vi vil rapportere enhver ulovlig dataskrænkelse af denne hjemmesides database eller databasen (er) fra nogen af vores tredjeparts dataprocessorer til alle relevante personer og myndigheder inden for 72 timer efter overtrædelsen, hvis det fremgår, at personoplysninger, der er lagret i en identificerbar måde er blevet stjålet.

 

8. Ret til adgang og at blive glemt

Kontakt os, hvis du ønsker at anmode om adgang til dine personlige oplysninger, der er gemt i vores databaser, eller hvis du vil have dine personlige data slettet fra vores databaser. Vi vil reagere uden unødig forsinkelse (og under alle omstændigheder inden for en måned fra modtagelsen af din anmodning, selvom dette kan udvides i vanskelige tilfælde).

Tambohus Kro
Tambogade 37
7790 Thyholm

Tlf. 97 32 01 08
tambohus@tambohus.dk

Når et privatlivsspørgsmål eller en anmodning om adgang / download er modtaget, har vi et team, der sorterer kontakterne og søger at løse den specifikke bekymring eller forespørgsel. Hvis dit problem er mere substantielt, kan vi kontakte dig for mere information.

 

9. Spørgsmål vedrørende Privatlivs- og cookiepolitik

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende privatlivspolitikken eller databehandlingen, eller hvis du vil klage over en mulig overtrædelse af lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger, bedes du kontakte os:

Tambohus Kro
Tambogade 37
7790 Thyholm

Tlf. 97 32 01 08
tambohus@tambohus.dk

Når et privatlivsspørgsmål eller en anmodning om adgang / download er modtaget, har vi et dedikeret team, der sorterer kontakterne og søger at løse den specifikke bekymring eller forespørgsel. Hvis dit problem er mere substantiel, kan vi kontakte dig for mere information.

 

10. Opdatering

Dette dokument vil løbende blive opdateret.

 

Julekalender

Ved deltagelse i julekalenderkonkurrencen oplyser du følgende personlige oplysninger: Navn og E-mail adresse. Disse informationer bliver brugt til at kontakte dig, hvis du vinder en af konkurrencerne. 

Ved deltagelse i julekalenderen tilmelder du dig automatisk vores nyhedsbrev. Du kan altid afmelde dig igen.